Šta je web dizajn i njegovih 5 osnovnih elemenata

Danas u svetu internet aktivno koristi 4,1 milijarda ljudi. Zbog toga, poslovanje i prodaja preko interneta postaju sve privlačniji kompanijama jer sa porastom internet korisnika raste i broj kupaca koji svoju kupovinu isključivo obavljaju online.

Naravno, za dobar rezultat na globalnom internet tržištu neophodno je imati odličan sajt. To znači da vaš sajt mora biti vizuelno privlačan i jedinstven, kao i da mora biti izuzetno brz i funkcionalan. Web dizajn je osnova kvalitetnog web sajta.

U ovom tekstu objasnićemo šta je to web dizajn, koji su njegovi elementi, koje funkcije su bitne za web dizajn, kao i šta je responsive web dizajn i šta je potrebno znati za web dizajn.

Šta je web dizajn?

Web dizajn je proces prikupljanja ideja i njihovog estetskog uređivanja i raspoređivanja radi postizanja određenog cilja, a to je izrada web sajta. Krajnji korisnici i njihovo što lakše snalaženje na određenom web sajtu ono je što web dizajn prvo uzima u obzir.

Web dizajn podrazumeva upotrebu raznih veština i disciplina koje se koriste za planiranje i izradu web sajtova. Postoji mnogo važnih elemenata dobrog web dizajna, ali neki su naravno važniji od drugih.

5 osnovnih elemenata web dizajna

Među mnogobrojnim elementima web dizajna, sledećih pet se posebno izdvajaju kao najbitniji:

  • Raspored elemenata – Raspored grafike, sadržaja i banera osnova je web dizajna. Najvažnije je napraviti takav raspored koji će posetiocima omogućiti da informacije koje ih zanimaju pronađu brzo i lako.
  • Boje – Izbor boja zavisi od svrhe web sajta, kao i posetilaca kojima je sajt namenjen. Bilo da je u pitanju jednostavan crno-beli dizajn ili dizajn koji uključuje mnoštvo različitih boja, suština je da se na pravi način predstavi kompanija i njen brend.
  • Grafika – Grafika podrazumeva razne elemente, kao što su logo, slike, animacije, ikonice, itd. Svi ovi elementi služe da unaprede izgled sajta, ali i njegovu funkcionalnost. Zbog toga je bitno da se ovi elementi uklope sa ostalim elementima web sajta, pre svega sa bojama i sadržajem.
  • Fontovi – Još jedan element web dizajna koji može da unapredi izgled vašeg sajta je upotreba različitih fontova. Ipak, treba uzeti u obzir da većina web pretraživača prepoznaje samo određene fontove, tzv. “sigurne web fontove”. Zbog toga web dizajneri uglavnom rade samo sa tom grupom opšteprihvaćenih fontova.
  • Sadržaj – Iako sam sadržaj nije striktno element web dizajna, način na koji se sadržaj uklapa sa ostalim elementima svakako se može podvesti pod web dizajn. Sadrđaj mora sam po sebi uvek biti relevantan, informativan i koristan za posetioce, ali isto tako mora da se uklopi sa drugim elementima u jednu jasnu i vizuelno privlačnu celinu. Takođe, način na koji je sadržaj postavljen kao deo dizajna, kao i sam sadržaj veoma su bitni za SEO optimizaciju svakog sajta.

Funkcionalnost kao osnova kvalitetnog web dizajna

Kao što smo već napomenuli, cilj web dizajna nije samo da pruži vizuelni ugođaj korisnicima, već i da im omogući da se na sajtu lako snađu i dobiju sve neophodne informacije na način koji će ih privući da se na sajtu zadrže. Evo nekoliko osnovnih stvari na koje svaki web dizajner mora da obrati pažnju.

  • Navigacija – Arhitektura sajta, postavka i raspored menija i drugi alati za navigaciju moraju biti napravljeni tako da u obzir uzimaju način na koji posetioci pretražuju sajtove. Cilj je da se omogući jednostavna navigacija po sajtu i da sve informacije budu lako dostupne.
  • Multimedija – Relevantni video i audio podsticaji u web dizajnu mogu da pomognu korisnicima da lakse razumeju informacije koje su im potrebne. Tako se korisnici podstiču da provedu više vremena na sajtu.
  • Tehnologija – Napredak tehnologije web dizajnerima je dao slobodu da budu inovativni, da dodaju nove elemente poput animacija i da sajtove čine uvek svežim i dinamičnim.
  • Interaktivnost – Dodavanje elemenata koji će podsticati posetioce da budu aktivni na sajtu, kao što je opcija komentarisanja ili glasanja u anketama, može značajno da poveća broj konverzija nekog sajta. To je takođe odličan način za prikupljanje lidova jer će interaktivni posetioci rado ostaviti svoj email i pre postati klijenti nego posetioci koji ne učestvuju ni na koji način u radu sajta.
  • Kompatibilnost – Kompatibilnost podrazumeva da web sajt mora da bude podjednako dobar na različitim pretraživačima i operativnim sistemima kako za desktop tako i za mobilne korisnike.

Šta je responsive web dizajn

Responzivnost (prilagodljivost) web sajta je još jedna od bitnih funkcionalnosti za koje je zaslužan web dizajn. Responsive web dizajn podrazumeva da je web sajt vidljiv na svim uređajima, a ne samo na desktop računarima. Mobilni telefoni, tableti, laptopovi – svi ovi uređaji moraju biti uzeti u obzir prilikom dizajna web sajta.

Kada se uzme u obzir činjenica da danas većina korisnika internet pretražuje putem mobilnih telefona, kao i da je mobilna trgovina dostigla skoro polovinu ukupnih e-commerce aktivnosti, jasno je da se posebna pažnja prilikom web dizajna mora posvetiti korisnicima pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja.

Ipak, responsive web dizajn ne podrazumeva samo vidljivost na svim uređajima, već i funkcionalnost web sajta na svim uređajima. Nije dovoljno da vaš sajt bude vidljiv na mobilnim telefonima, već mora da bude i pregledan, lak za navigaciju i brz. Brzina učitavanja stranica posebno je bitan deo responsive web dizajna. Statistika kaže da na mobilnim uređajima stranice koje su brže samo za jednu sekundu imaju 27% više konverzija.

Zbog toga danas responsive web dizajn često nije dovoljan i sve više web dizajnera koristi princip prvo mobilnog dizajna. Prvo mobilni dizajn podrazumeva da se izrada web sajta kreće od web dizajna za mobilne uređaje, a da se zatim dodaju elementi i funkcionalnosti bitni za pregled strane na laptopovima i desktop računarima.

Šta je potrebno znati za web dizajn

Kao što je već rečeno, web dizajn podrazumeva poznavanje raznih veština. Osnovna stvar koju svaki web dizajner mora da poznaje jesu markup jezici kao što su HTML, XHTML i XML. Pored toga, neophodno je znati jezik za stilizovanje kao što je CSS. Ovo je osnova za web dizajnera, dok je znanje JavaScript-a veliki plus.

Zaključak

Web dizajn je prva stvar koja vam je potrebna bilo za izradu web sajta, izradu web aplikacije, mobilne aplikacije. Kvalitetan web dizajn podrazumeva poznavanje mnogobrojnih veština, te je praktično nemoguće da neko bez godina iskustva i učenja bude dobar u web dizajnu. Ukoliko imate nekih pitanja vezanih za web dizajn, javite nam se u komentarima. Takođe, ako vam je potreban web sajt i želite pouzdanog web dizajnera da vam pomogne u njegovoj izradi, kontaktirajte nas 🙂